Studiebevakare med utbildningsansvar (naturvetenskap)

Namn: 
Cecilia Bergström
Telefon: 
070-308 95 26
Beskrivning: 
Brinner du för studenternas intressen? Vill du skapa mötesplatser över nationsgränserna? Då kanske internationellt ansvarig är något för dig! UTN:s studiebevare med internationellt ansvar är ansvarig för UTN:s bevakning och påverkan av frågor med internationell karaktär, i de delar som är av intresse för studenterna, i synnerhet fakultetens, internationaliseringsarbete. I uppdraget ingår även att underlätta för internationella studenters möjlighet att delta i såväl UTN:s utbildningsbevakning som i UTN:s studiesociala verksamhet.