Fullmäktiges talman

Namn: 
Ebba Fogelström
Telefon: 
070 270 60 58
Beskrivning: 
Ordförande i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige. Leder sammanträdena och talmanspresidiets interna arbete.