Fullmäktiges sekreterare

Namn: 
Linda Lindström
Beskrivning: 
Sekreterare för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige.