Fullmäktiges vice sekreterare

Namn: 
Mathias Gårdesjö
Beskrivning: 
Vice sekreterare i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige.