Associerade föreningar

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har ett antal associerade föreningar som vi samarbetar med. Detta är föreningar som bedriver verksamhet som kan vara intressant för kårens medlemmar.

En associerad förening är en fristående förening som samarbetar med kåren. Föreningen i fråga arbetar med att ordna aktiviteter eller annat som ligger nära kårens övriga verksamheter, men som kåren själva inte arrangerar. Vilka som blir associerade föreningar beslutas av kårens fullmäktige och på det sättet kan vi se till att föreningarnas verksamheter ligger inom sådant som våra medlemmar efterfrågar. 

UTN:s associerade föreningar är:

BEST

Board of European students of Tecnology (BEST) is an non-profit and non-political organisation who’s aim is to bring students, universities and companies in Europe closer to eachother. This is accomplished by providing students with non-formal education, business contacts and a network throughout the continent. BEST covers 33 countries with 96 local groups based at universities with technological orientation. If you want to know more about BEST and get the opportunity to explore Europe - contact us or visit our facebook-page: BEST Uppala.
Kontakt: uppsala [at] best.eu.org
www.utn.uu.se/best/