Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högsta beslutande organ. Sektionernas representanter i fullmäktige beslutar om UTN:s verksamhet, framtid och åsikter.

I kårens fullmäktige sitter 33 ledamöter från kårens alla 18 sektioner. Mandaten fördelas proportionerligt utifrån medlemsantal i sektionsföreningarna mot det totala antalet medlemmar i kåren. Varje sektion har ett garanterat mandat i fullmäktige.

Fullmäktige leds av talmanspresidiet och brukar sammanträda sex gånger per år. Där fattas beslut om kårens verksamhet och framtid. Bland annat beslutar fullmäktige om kårens verksamhetsplan och budget, men också om kårens åsikter i olika frågor. Fullmäktige tillsätter också en del förtroendeposter, däribland styrelsen, valberedningen, konsistorieledamot, Technas presidium och revisorer.

Hur kan jag påverka?

Alla medlemmar i kåren och rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Vill du representera din sektion i fullmäktige? Kontakta din sektionsförening för att ta reda på hur du kandiderar!
Vill du veta mer om oss och arbetet i fullmäktige? Kontakta talman [at] utn.se!


Detta är Fullmäktige 2018

Talmanspresidiet

Ledamöter i Fullmäktige

Fullmäktiges mandatfördelning ser i dagsläget ut såhär:

Sektion Fastställda mandat (antal medlemmar)
BAS1 (67)
DV2 (254)
E2 (209)
ES3 (305)
F3 (445)
H2 (260)
IT2 (274)
K2 (252)
NVB2 (266)
NVF1 (152)
NVG1 (123)
NVK1 (118)
NVL1 (70)
NVM1 (132)
Q2 (166)
STS3 (426)
W2 (278)
X2 (265)